Thema's onderbouw www.digibordonderbouw.nl
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Digibordles sinterklaas: auditieve analyse

In de loop van hun ontluikende geletterdheid is het belangrijk dat het klankbewustzijn (het fonologische bewustzijn) en later het fonemisch bewustzijn (de mogelijkheid om woorden op te delen in klanken) van kinderen zich ontwikkelt. Bij het oefenen van auditieve analyse in groep 2 en 3 kunnen we de volgende opbouw onderscheiden:
. auditieve analyse van zinnen in woorden (blokje neerleggen voor elk woord).
. auditieve analyse van woorden in lettergrepen (klappen op elke lettergreep).
. auditieve analyse van de eerste of de laatste klank van een woord (Wat hoor je het eerst/laatst bij??).
. auditieve analyse van eenvoudige woorden in klanken (hakken)
. auditieve analyse van woorden in lettergrepen en klanken maakte geen deel uit van veelgebruikte leesvoorwaardentoetsen. Sixma noemde het analyseren van zinnen in woorden (een blokje neer laten leggen voor elk woord) onder objectivatie.

Het is in de kleutergroepen gebruikelijk te oefenen in auditieve analyse van woorden en zinnen, van woorden in lettergrepen en van de eerste of de laatste klank van een woord. Het auditief analyseren van een heel woord, komt gewoonlijk pas tijdens het proces van het aanvankelijk lezen aan de orde. Onderzoek heeft aangetoond dat oefening effectiever is als klanken en tekens gekoppeld worden.

In de leestheorie wordt steeds meer afstand genomen van een strikte verdeling in deelvaardigheden. Analyse en synthese worden in toenemende mate niet afzonderlijk van elkaar, maar samen en in combinatie met lettertekens geoefend.

Andere auditieve deelvaardigheden zijn: auditieve discriminatie, auditieve objectivatie, auditieve synthes

Digibordles auditieve analyse van Marije A.
Digibordles auditieve analyse van Marije A.
Zie jij het woord met de letter weer vastgeplakt?
Zie jij het woord met de letter weer vastgeplakt?
(Advertentie)
(Advertentie)